J! 2.5 Aktualizacja z dnia 27.03.2014

Aktualizacja templatki dla Joomla! 2.5

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

 • Joomla zaktualizowana do wersji 2.5.19
 • DJ-Menu zaktualizowane do wersji 1.8.2
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do wersji 3.2.1
 • DJ-ImageSlider zaktualizowany do wersji 2.2.2
 • DJ-Catalog2 zaktualizowany do wersji 3.3.1
 • Wszystkie obrazki kategorii i ogłoszeń zmigrowane zostały do nowej wersji DJ-Classifieds
 • Wszystkie style CSS związane z DJ-Classifieds zostały przniesione z plików templatki do theme'u DJ-Classifieds. W parametrach komponentu należy wybrać theme "dj-real-estate02".
 • Wszystkie responsywne style CSS powiązane z DJ-Catalog2 zostały przeniesione z plików templatki do theme'u DJ-Catalog2. W parametrach komponentu należy opcję "Responsive support" ustawić na yes.

Dodane pliki:

 • /components/com_djclassifieds/themes/dj-real-estate02/ (the whole directory)
 • /components/com_djcatalog2/themes/dj-real-estate02/css/responsive.css
 • /components/com_djcatalog2/themes/dj-real-estate02/images/grid.png
 • /components/com_djcatalog2/themes/dj-real-estate02/images/table.png

2. DJ-Real-Estate02 wersja templatki 1.1.0.3:

zmiany:

 • Naprawiony problem z kompresją CSS, niektóre pliki templatki nie były łączone
 • dodany custom.css dla własnych styli
 • naprawiony link "home" na własnej stronie błędu
 • usunięty podwójny ukośnik ze ścieżki do obrazka logo
 • usunięty podwójny slash z component.php oraz error.php
 • średnik zastąpiony przecinkiem w viewport meta tag
 • funkcja htmlspecialchars() dodana do zmiennych webfont w pliku jm_setup.php
 • skrypty z plików jm_google-analytics.php oraz jm_javascript.php zostały przeniesione do pliku jm_head.php
 • dodany z-index do przycisku powrotu do góry strony
 • Dodane style CSS dla nowych funkcjionalności DJ-Classifieds
 • Dodane style CSS dla nowych funkcjonalności DJ-Catalog2
 • przeorganizowany opis templatki w parametrach templatki

zmodyfikowane pliki:

 • /templates/dj-real-estate02/css/animated-buttons.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/compressed_css.php
 • /templates/dj-real-estate02/css/layout.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/modules.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/responsive_css.php
 • /templates/dj-real-estate02/css/style1.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/style2.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/style3.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/style1_rtl.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/style2_rtl.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/style3_rtl.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/style_custom_css.php
 • /templates/dj-real-estate02/css/template.css
 • /templates/dj-real-estate02/css/rtl.css
 • /templates/dj-real-estate02/lib/php/jm_setup.php
 • /templates/dj-real-estate02/lib/php/jm_head.php
 • /templates/dj-real-estate02/component.php
 • /templates/dj-real-estate02/error.php
 • /templates/dj-real-estate02/index.php
 • /templates/dj-real-estate02/templateDetails.xml

dodane pliki:

 • /templates/dj-real-estate02/css/custom.css
 • /templates/dj-real-estate02/images/icons_dark/video_small.png
 • /templates/dj-real-estate02/images/icons_dark/chat_small.png
 • /templates/dj-real-estate02/images/icons_light/video_small.png
 • /templates/dj-real-estate02/images/icons_light/chat_small.png
 • /templates/dj-real-estate02/images/style1/list_small.png
 • /templates/dj-real-estate02/images/style2/list_small.png
 • /templates/dj-real-estate02/images/style3/list_small.png

usunięte pliki:

 • /templates/dj-real-estate02/lib/php/jm_google-analytics.php
 • /templates/dj-real-estate02/lib/php/jm_javascript.php

15 lat doświadczeń z Joomla! CMS

Stwórz a nami własną strone internetową
używajcąc naszych elastycznych szablonów dla Joomla

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Joomla-Monster.com All rights reserved.

Joomla-Monster.com and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.