Skip to main content

J! 3.x aktualizacja z dnia 28.07.2016

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
  • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

    1. Paczka instalacyjna quickstart:
  • zaktualizowano środowisko Joomla z wersji 3.4.4 do 3.6.0
  • zaktualizowano dodatek EF3 Framework z wersji 3.12 do 3.13
  • DJ-ImageSlider został zaktualizowany z wersji 3.0.3 do 3.1.2
  • DJ-Catalog został zaktualizowany z wersji 3.4.1.1 do 3.5.4
  • DJ-Classifieds został zaktualizowany z wersji 3.4.1.1 do 3.4.6