Skip to main content

Aktualizacja z dnia 06.07.2021

Framework EF4 został zaktualizowany z wersji do wersji 4.9.6

Szczegóły aktualizacji:

Ulepszenia:

 • Zapobieganie tłumaczeniu przez Chrome nazw pozycji w Layout Builderze
 • Poprawka Open Graph dla artykułów (najpierw pobiera meta opis, jeśli istnieje)

Aktualizacja z dnia 28.12.2020

Framework EF4 został zaktualizowany z wersji do wersji 4.9.5

Szczegóły aktualizacji:

Ulepszenia:

 • Naprawiony problem walidacji HTML związany z Lazy Loading (SVG)
 • Font Awesome zaktualizowany do wersji 5.15.1
 • Skrypt Instant Page zaktualizowany do wersji 5.1.0

Aktualizacja z dnia 17.07.2020

Framework EF4 został zaktualizowany z wersji do wersji 4.9.4

Szczegóły aktualizacji:

Ulepszenia:

 • małe ulepszenia związane z Lazy Loading
 • Edytor JCE jest domyślnie wykluczony z Java Script
 • Spacje w akapitach wyłączone z minifikacji
 • Naprawiono ostrzeżenia związane z przestarzałym operatorem trójskładnikowym w PHP 7.4

Aktualizacja z dnia 05.06.2020

Framework EF4 został zaktualizowany z wersji do wersji 4.9.3

Szczegóły aktualizacji:

Ulepszenia:

 • ulepszenia wydajności funkcji "lazy loading"
 • Zaktualizowany kompresor Java Script
 • Zaktualizowany kompresor HTML
 • validate.js domyślnie wykluczony z kompresji (od czasu problemów w Joomla! 3.9.19)

Aktualizacja z dnia 19.03.2020

Plugin EF4 Framework zaktualizowany do wersji 4.9.1

Ulepszenia (+):

 • Naprawiono problem z brakiem znalezienia „ Klasy "JMFTemplate" ” w oknach modalnych