Skip to main content

JM Car Classifieds ver 1.05 z dnia 26.09.2018

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:

 

 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.8.12
 • EF4 Framework zaktualizowano do wersji 4.8.4
 • DJ-MediaTools zaktualizowano do wersji 2.12.0
 • DJ-Classifieds zaktualizowano do wersji 3.7.4
 • DJ-EasyContact zaktualizowano do wersji 1.4.9
 • Search plugin for DJ-Classifieds zaktualizowano do wersji 2.4.3
 • DJ-Reviews zaktualizowano do wersji 1.3.2
 • Ulepszenia przykładowych danych - naprawiono niedziałające linki w menu mojego konta

 

(!) zmodyfikowane pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/item/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/item/default_generaldetails.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/item/default_localization.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/item/default_profile.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/items/blog.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/items/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/items/default_rwd.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/items/default_smart.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/profile/default_items_smart.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/profileedit/default.php

(!) nowe pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/profile/default_items.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-car-classifieds/views/profile/default_items_blog.php

2. Wersja 1.05:

(!) Ulepszenia:

 • Dopasowania stylu i motywu do najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Zaktualizowane style CSS do najnowszej wersji DJ-Reviews
 • Udoskonalone style modułu elementów DJ-Classifieds dla responsywnych układów
 • Naprawiono ukryte wiersze kontaktu dla układów responsywnych
 • Nowe sufiksy dla DJ-Classifieds Kategoria Moduł drzewa, który pozwala wyświetlić pionowy wałek z ograniczoną wysokością: scroll100-ms, scroll200-ms, scroll300-ms, scroll400-ms, scroll500-ms
 • Naprawiono style dla pozycji modułu nagłówka-bg
 • Naprawiono błąd, przez który administrator nie mógł edytować żadnej reklamy w interfejsie użytkownika
 • Dodano rosyjskie tłumaczenie parametrów szablonu
 • Naprawiono style CSS dla najnowszego modułu JM Additional Features
 • Naprawiono przycisk edycji profilu
 • Naprawiono układy tabel i blogów produktów użytkowników w widoku profilu użytkownika
 • Naprawiono polecany widok artykułów, teraz wygląda on podobnie do widoku blogu

(!) zmodyfikowane pliki:

 

 • templates/jm-car-classifieds/html/mod_djclassifieds_items/default.php
 • templates/jm-car-classifieds/html/mod_djclassifieds_items/jm-items1.php
 • templates/jm-car-classifieds/html/mod_djclassifieds_items/jm-items2.php
 • templates/jm-car-classifieds/html/mod_djclassifieds_items/jm-items3.php
 • templates/jm-car-classifieds/html/mod_djclassifieds_items/slider.php
 • templates/jm-car-classifieds/less/djclassifieds.less
 • templates/jm-car-classifieds/less/djclassifieds_responsive.less
 • templates/jm-car-classifieds/less/joomla.less
 • templates/jm-car-classifieds/less/layout.less
 • templates/jm-car-classifieds/less/modules.less
 • templates/jm-car-classifieds/less/template_responsive.less
 • templates/jm-car-classifieds/less/template_rtl.less
 • templates/jm-car-classifieds/templateDetails.xml

 

(+) dodane pliki:

 • templates/jm-car-classifieds/html/com_content/featured/default_item.php
 • templates/jm-car-classifieds/html/com_content/featured/default.php