Skip to main content

JM Car Dealer z dnia 14.04.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
  • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

    1. Paczka instalacyjna quickstart:
  • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.7.5
  • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.5.2
  • DJ-MediaTools został zaktualizowany do wersji 2.9.1
  • Moduł JM Social Icons został zaktualizowany do wersji 1.04

(!) poprawki:

Naprawiony błąd powiązany z modułem JM Social Icons: "Fatal error: Can't use method return value in write context"