Skip to main content

JM Education z dnia 07.01.2019

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.9.1
 • DJ-MediaTools zaktualizowano do wersji 2.12.0
 • DJ-Megamenu zaktualizowano do wersji 4.0.0 Pro
 • DJ-Tabs zaktualizowano do wersji 1.3.5.1
 • JM Additional Features zaktualizowano do wersji 1.09
 • DJ-jQueryMonster został zaktualizowany do wersji 1.3.5

  2. Szablon JM Education w wersji 1.03:

Zmiany:

 • Zmieniono zakotwiczenia na przyciski w przełączniku kontrast / układ / czcionka dla lepszej kompatybilności z różnymi weryfikatorami dostępu
 • Usunięto aria-hidden = true dla przełącznika kontrast / układ / czcionka. Teraz czytniki ekranu odczytują również etykiety przełączników
 • Dodano role arii, aby zidentyfikować region strony. Rola regionu wyznacza segment strony zawierający treść znaczącą, dzięki czemu jest łatwiejszy do znalezienia i umożliwia nawigację
 • Dodano etykiety arii, aby zapewnić etykiety dla regionów strony. Celem tej techniki jest dostarczenie etykiety dla obiektów, które można odczytać za pomocą technologii asystującej. np. czytniki ekranu.
 • Zaktualizowana paginacja artykułów, która zawiera poprawkę do sąsiednich łączy, przechodzących pod ten sam adres URL.
 • Dodano rozwiązanie, aby zapobiec buforowaniu klas kontrastu dla ciała
 • Dodano podkreślenia linków dla wersji domyślnej i nocnej
 • Dodano styl fokusu dla klasy .btn (przyciski)
 • Poprawiono znaczniki tabeli czasu, aby spełnić wymagania WCAG. Teraz każda kolumna tabeli ma własny nagłówek tabeli, a każda tabela ma dodatkowy podpis. Takie tabele zawierają bardziej szczegółowy opis zawartości tabeli dla celów czytników ekranu.
 • Naprawiono uszkodzone style dla przycisków pagera
 • Zmieniono układ suwaków na Modern Slider w modułach DJ-MediaTools Album
 • Naprawiono problem z ustawianiem rodziny czcionek dla menu poziomego
 • Ulepszenia stylu dla najnowszej wersji DJ-MediaTools, w tym obsługa układu murarskiego
 • Ulepszenia dla najnowszej wtyczki EF4 Framework. Dodatkowe ustawienia tytułów artykułów Blog
 • Udoskonalone style odpowiedzi dla elementów iframe (Mapy Google)
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym identyfikatorem pozycji menu dla strony błędu
 • Ulepszone komunikaty debugowania na stronie błędu
 • Naprawiono układ modułu, aby zapobiec problemom z gzipem w niektórych wersjach PHP
 • Naprawiono wyświetlanie nazw pozycji modułów
 • Dodano mniejszą czcionkę dla nagłówków, co zapewnia lepszą responsywność
 • Zmieniono ikonę dla WCAG "Domyślna czcionka"
 • Dodano przycisk "Czytelny tekst" w przyciskach WCAG, aby dodać odstępy między literami: 0.12em i odstępy między wyrazami: 0.16em do BODY (zgodnie z WCAG 2.1)
 • Dodano atrybuty autouzupełniania dla pól w rejestracji, logowaniu i pojedynczym kontakcie (zgodnie z WCAG 2.1)
 • Odstępy między akapitami co najmniej 2 razy w stosunku do rozmiaru czcionki (zgodnie z WCAG 2.1)
 • Dodany styl skupienia do obrazu na akordeonie DJ-Tabs (poprawa WCAG)

Zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-education/html/modules.php
 • templates/jm-education/js/fontswitcher.js
 • templates/jm-education/js/pagesettings.js
 • templates/jm-education/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-education.ini
 • templates/jm-education/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-education.sys.ini
 • templates/jm-education/less/override/ltr/pager.less
 • templates/jm-education/less/override/rtl/pager.less
 • templates/jm-education/less/override/ltr/pagination.less
 • templates/jm-education/less/override/rtl/pagination.less
 • templates/jm-education/less/override/ltr/scaffolding.less
 • templates/jm-education/less/override/rtl/scaffolding.less
 • templates/jm-education/less/override/ltr/tables.less
 • templates/jm-education/less/override/rtl/tables.less
 • templates/jm-education/less/djmediatools.less
 • templates/jm-education/less/djmegamenu.less
 • templates/jm-education/less/djtabs.less
 • templates/jm-education/less/high_contrast.less
 • templates/jm-education/less/joomla.less
 • templates/jm-education/less/layout.less
 • templates/jm-education/less/modules.less
 • templates/jm-education/less/template_responsive.less
 • templates/jm-education/lib/jm_template.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/bar.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/bottom1.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/bottom2.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/footer.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/footer-mod.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/header.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/main.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/system-message.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/top1.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/top2.php
 • templates/jm-education/tpl/blocks/top3.php
 • templates/jm-education/error.php
 • templates/jm-education/templateDefaults.json
 • templates/jm-education/templateDetails.xml

Dodane pliki:

 • templates/jm-education/html/pagination.php

JM Education z dnia 07.06.2018

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.8
 • DJ-MediaTools zaktualizowano do wersji 2.11
 • Aktualizacja DJ-Events do wersji 1.0.2
 • Aktualizacja DJ-Megamen do wersji 3.6.2 Pro
 • Aktualizacja DJ-Tabs do wersji 1.3.5.1
 • Aktualizacja JM Intro Articles do wersji 1.02
 • Aktualizacja JM Additional Features do wersji 1.07
 • Aktualizacja EF4 framework do wersji 4.8.3
  2. Szablon JM Education w wersji 1.02:

Zmiany:

Ulepszenia związane z nową wersją komponentu DJ-Events

 • Naprawiono opcję ustawiania niestandardowego formatu daty
 • Naprawiono opcję ustawiania koloru czcionki i tła
 • Dodano opcję filtrowania wydarzeń według miasta

Zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-education/less/djevents.less
 • templates/jm-education/less/high_contrast.less
 • templates/jm-education/templateDetails.xml
 • templates/jm-education/html/com_djevents/*

Dodane pliki:

 • templates/jm-education/html/layouts/com_djevents/event_time.php

JM Education z dnia 25.09.2017

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.0
 • DJ-MediaTools zaktualizowano do wersji 2.10
 • Aktualizacja DJ-jQueryMonster do wersji 1.3.4
 • Moduł DJ-Events został zaktualizowany do wersji 1.0 (beta7)

JM-Education ver 1.01 z dnia 04.09.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano środowisko Joomla do wersji 3.7.5
 • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.5.4
 • DJ-MediaTools został zaktualizowany do wersji 2.9.6
 • Moduł JM Additional Features został zaktualizowany do wersji 1.06
 • Moduł JM Team Profiles został zaktualizowany do wersji 1.05
   2. Szablon JM Education w wersji 1.01:

Zmiany:

 • Nowy moduł JM Intro Articles użyty zamiast Joomla! Article - Categories
 • Ulepszenia styli RTL
 • Inne ważne poprawki styli

Zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-education/less/overrides/ltr/pagination.less
 • templates/jm-education/less/overrides/rtl/pagination.less
 • templates/jm-education/less/djmediatools.less
 • templates/jm-education/less/djmediatools_rtl.less
 • templates/jm-education/less/djtabs_rtl.less
 • templates/jm-education/less/menus.less
 • templates/jm-education/less/modules.less
 • templates/jm-education/less/template_rtl.less
 • templates/jm-education/templateDetails.xml