Skip to main content

J! 3.0 Aktualizacja z dnia 30.04.2013

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3.0

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.3.1
 • DJ-Catalog2 zaktualizowany do wersji 3.2.9
 • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 1.2.0
 • Plugin frameworku EF3 zaktualizowany do wersji 3.07

2. Plugin frameworku EF3 został zaktualizowany do wersji 3.07

Nowe funkcjonalności:

 • przebudowane schematy layoutu, kontener contentu jest teraz zawsze wyświetlany na pierwszym miejscu co wpływa na optymalizację strony.
 • dodana opcja włącz/wyłącz responsywny layout.

Zmodyfikowane:

 • style dla opisu templatki przeniesione z pluginy EF3 do templatki.
 • pola radio i checkbox w wynikach wyszukiwania wyświetlane są jedno pod drugim a nie jak dotąd jedno obok drugiego.
 • lista standardowych czcionek działa dla tytułów modułów.

3. JM-Exclusive-Furniture wersja templatki 1.02:

zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-exclusive-furniture/templateDetails.xml
 • templates/jm-exclusive-furniture/tpl/default.php
 • templates/jm-exclusive-furniturejm-exclusive-furniture/blocks/content-left-right.php
 • templates/jm-exclusive-furniture/blocks/head.php
 • templates/jm-exclusive-furniture/lib/jm_template.php
 • templates/jm-exclusive-furniture/less/bootstrap_rtl.less
 • templates/jm-exclusive-furniture/less/layout.less
 • templates/jm-exclusive-furniture/less/template_responsive.less
 • templates/jm-exclusive-furniture/less/template_rtl.less
 • templates/jm-exclusive-furniture/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-exclusive-furniture.ini
 • templates/jm-exclusive-furniture/css/custom_css.php
 • templates/jm-exclusive-furniture/component.php
 • templates/jm-exclusive-furniture/less/bootstrap_responsive_rtl.less
 • templates/jm-exclusive-furniture/less/extensions.less
 • templates/jm-exclusive-furniture/less/extensions_rtl.less

usunięte pliki:

 • templates/jm-exclusive-furniture/blocks/left-right-content.php
 • templates/jm-exclusive-furniutre/blocks/left-content-right.php