Skip to main content

JM Financial Services z dnia 25.09.2017

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

  • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.0
  • DJ-MediaTools zaktualizowano do wersji 2.10
  • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.5.4
  • Aktualizacja DJ-jQueryMonster do wersji 1.3.4
  • Aktualizacja wtyczki wtyczki EF4 do wersji 4.7.8