Skip to main content

JM Internet ver 1.03 z dnia 02.01.2018

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano środowisko Joomla z wersji 3.8.3
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework z wersji 4.8.2
 • DJ-Menu został usunięty
 • Dodany dodatek DJ-MegaMenu light
   2. Szablon JM Internet w wersji 1.03:

Zmiany:

 • DJ-Menu został usunięty
 • Dodany dodatek DJ-MegaMenu light
 • Dodano moduł JM Offcanvas Button zamiast niestandardowego modułu HTML
 • Dodano moduł JM Social Icons zamiast niestandardowego modułu HTML
 • Naprawiono błędny błąd 404 URL w niektórych przypadkach
 • Naprawiono problem z kompresją GZIP w niektórych przypadkach
 • Drobne poprawki i ulepszenia

Zmodyfikowane pliki:

  • templates/jm-internet/less/joomla.less
  • templates/jm-internet/less/modules.less
  • templates/jm-internet/less/offcanvas.less
  • templates/jm-internet/laguages/en-GB/en-GB.tpl_jm-internet.ini
  • templates/jm-internet/error.php
  • templates/jm-internet/html/modules.php
  • templates/jm-internet/templateDeatils.xml
  • templates/jm-internet/lib/jm_template.php
  • templates/jm-internet/templateDefaults.json

Dodane pliki:

 • templates/jm-internet/less/djmegamenu.less
 • templates/jm-internet/less/djmegamenu_rtl.less