Skip to main content

JM Internet z dnia 25.09.2017

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

  • Joomla! updated to 3.8.0
  • DJ-jQueryMonster updated to 1.3.4
  • DJ-ImageSlider updated to 3.2.3
  • DJ-EasyContact updated to 1.3.4
  • EF4 Framework plugin updated to 4.7.8