Skip to main content

JM Job Listings ver. 1.10 aktualizacja z dnia 13.09.2021

Aktualizacja szablonu dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu szablonu.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:
 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.10.1
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do 3.8.2
 • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.17.1
 • Aktualizacja DJ-MegaMenu do wersji 4.3
 • DJ-Tabs zaktualizowane do wersji 2.1
 • DJ-SuggesterLight zaktualizowany do wersji 2.6.1

(!) zmodyfikowane pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/item/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/items/blog.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/profile/default_items_blog.php

2. Wersja 1.10:

(!) Ulepszenia:

 • Aktualizacja nadpisanych widoków i stylów DJ-Classifieds
 • Poprawiono wyświetlanie promocji podczas odnawiania ogłoszenia oraz dla ekranów mobilnych
 • Poprawiono wyświetlanie opcji negocjacji ceny w module wyszukiwania DJ-Classifieds
 • Ulepszenia stylów autouzupełniania wyszukiwania
 • Naprawiono link "Credits"
 • Naprawiono potencjalną nieskończoną pętlę na stronie błędu
 • Naprawiono problem z przesunięciem Layoutu spowodowanym dynamicznym dodawaniem klasy "background-ps"
 • Ulepszenia stylów dla DJ-Tabs 2.0
 • Dodatkowe style dla ikon svg w widoku elementów użytkownika

(!) zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-job-listings/less/djclassifieds.less
 • templates/jm-job-listings/less/djtabs.less
 • templates/jm-job-listings/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-job-listings.ini
 • templates/jm-job-listings/error.php
 • templates/jm-job-listings/js/scripts.js
 • templates/jm-job-listings/tpl/blocks/main.php
 • templates/jm-job-listings/templateDetails.xml

JM Job Listings ver. 1.09 aktualizacja z dnia 17.04.2019

Aktualizacja szablonu dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu szablonu.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:
 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.9.5
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do 3.7.7
 • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.13
 • Aktualizacja DJ-MegaMenu do wersji 4.0.0
 • DJ-Tabs zaktualizowane do wersji 1.3.6

(!) zmodyfikowane pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/item/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/items/blog.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/profile/default_items_blog.php

2. Wersja 1.09:

(!) Nowe funkcje:

Nowy parametr szablonu, aby ukryć link stopki Joomla-Monster.com lub zastąpić go własnym

(!) Ulepszenia:

 • Dostosowanie stylu i motywów do najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Ulepszenia stylu do wyświetlania map w DJ-Classifieds
 • Ulepszenia stylu do wyświetlania profili w widoku Profile w DJ-Classifieds

(!) zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-job-listings/css/print.css
 • templates/jm-job-listings/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-job-listings.ini
 • templates/jm-job-listings/less/djclassifieds.less
 • templates/jm-job-listings/tpl/blocks/footer.php
 • templates/jm-job-listings/templateDetails.xml

JM Job Listings ver. 1.08 aktualizacja z dnia 26.09.2018

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:

 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.8.12
 • EF4 Framework zaktualizowano do wersji 4.8.4
 • DJ-MediaTools zaktualizowano do wersji 2.12.0
 • DJ-Classifieds zaktualizowano do wersji 3.7.4
 • Search plugin dla DJ-Classifieds zaktualizowano do wersji 2.4.3

(!) zmodyfikowane pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/item/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/items/blog.php

(!) nowe pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/profile/default_items_blog.php

2. Wersja 1.08:

(!) Ulepszenia:

 • Korekty stylu i motywu dla najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Naprawiono układ blogów produktów użytkownika w widoku profilu użytkownika
 • Naprawiono błąd, przez który administrator nie mógł edytować żadnego ogłoszenia w interfejsie użytkownika

(!) zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-job-listings/less/djclassifieds.less
 • templates/jm-job-listings/templateDetails.xml

JM Job Listings ver. 1.06 aktualizacja z dnia 23.01.2018

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:
 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.8.3
 • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.10.1
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do wersji 3.7.1
 • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 3.6.1.2 Pro
 • Ulepszanie przykładowych danych na stronie demonstracyjnej
 • Framework EF4 zaktualizowany do wersji 4.8.2
 • DJ-Tabs zaktualizowany do wersji 1.3.5

(!) zmodyfikowane pliki:

/components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/*

2. Wersja 1.06:

(!) Ulepszenia:

 • Dopasowanie stylu i motywu dla najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Ulepszenia dla najnowszej wersji wtyczki EF4 Framework. Dodatkowe ustawienia tytułów artykułów bloga.
 • Naprawiono układ modułu, aby zapobiec problemom z gzip w niektórych wersjach PHP
 • Naprawiono problem stylu CSS związany "tooltips" i "popovers" w Joomla
 • Naprawiono błędny adres url na stronie błędu 404
 • Ulepszenia stylu związane z dodatkiem DJ-Mediatools
 • Poprawki stylu modułów wyświetlanych w off-canvas DJ-MegaMenu
 • Inne ulepszenia stylów CSS

(!) zmodyfikowane pliki:

 • /templates/jm-job-listings/html/modules.php
 • /templates/jm-job-listings/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-job-listings.ini
 • /templates/jm-job-listings/less/override/ltr/forms.less
 • /templates/jm-job-listings/less/override/rtl/forms.less
 • /templates/jm-job-listings/less/djclassifieds.less
 • /templates/jm-job-listings/less/djclassifieds_rtl.less
 • /templates/jm-job-listings/less/djclassifieds_responsive.less
 • /templates/jm-job-listings/less/djmediatools.less
 • /templates/jm-job-listings/less/djmegamenu.less
 • /templates/jm-job-listings/less/djmegamenu_rtl.less
 • /templates/jm-job-listings/less/joomla.less
 • /templates/jm-job-listings/less/menus.less
 • /templates/jm-job-listings/less/modules.less
 • /templates/jm-job-listings/less/template_variables.less
 • /templates/jm-job-listings/lib/jm_template.php
 • /templates/jm-job-listings/error.php
 • /templates/jm-job-listings/templateDefaults.json
 • /templates/jm-job-listings/templateDetails.xml

(+) dodane pliki:

/templates/jm-job-listings/images/classifieds/verified.png

JM Job Listings ver. 1.05 aktualizacja z dnia 28.09.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano system Joomla do wersji 3.8.0
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.7.8
 • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.5.4 Pro
 • DJ-MediaTools został zaktualizowany do wersji 2.10
 • DJ-Tabs został zaktualizowany do wersji 1.3.4
 • DJ-Classifieds został zaktualizowany do wersji 3.7
 • moduł JM Social Icons zaktualizowany do wersji 1.05
    2. Szablon JM Job Listings w wersji 1.05:

   (+) ulepszenia:

   • aktualizacja styli dla obsługi najnowszej wersji DJ-Classifieds
   • aktualizacja styli dla obsługi najnowszej wersji DJ-MediaTools
   • dodany nowy parametr do pokazywania/ukrywania lewych i prawych kolumn w pojedynczym ogłoszeniu DJ-Classifieds
   • dodane dodatkowe parametru obrazku tła
   • porządek z plikami językowi szablonu
   • parametry obrazku nagłówka przesunięte z podstawowych ustawień do modyfikacji kolorów
   • Zmodyfikowane pliki:

   • /templates/jm-job-listings/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-job-listings.ini
   • /templates/jm-job-listings/less/modules.less
   • /templates/jm-job-listings/less/djclassifieds.less
   • /templates/jm-job-listings/less/djclassifieds_rtl.less
   • /templates/jm-job-listings/less/djclassifieds_responsive.less
   • /templates/jm-job-listings/less/djmediatools.less
   • /templates/jm-job-listings/lib/jm_template.php
   • /templates/jm-job-listings/tpl/blocks/main.php
   • /templates/jm-job-listings/templateDefaults.json
   • /templates/jm-job-listings/templateDetails.xml

   (+) dodane pliki:

   • /components/com_djclassifieds/themes/jm-job-listings/views/*

   (-) usunięte pliki:

   • /templates/jm-job-listings/html/com_djclassifieds/*