Skip to main content

JM Joomadvertising ver. 1.09 z dnia 24.05.2021

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:
 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.9.26
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do wersji 3.8.1.2
 • DJ-Classifieds Registration plugin zaktualizowany do 3.8
 • DJ-MediaTools aktualizacja do 2.16.5
 • DJ-MegaMenu aktualizacja do wersji 4.1.2
 • DJ-Reviews aktualizacja do wersji 1.3.4
 • DJ-Suggester Light aktualizacja do wersji 2.6.1
 • DJ-EasyContact aktualizacja do wersji 1.6.1

(!) zmodyfikowane pliki:

 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\item\default.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\item\default_generaldetails.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\item\default_localization.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\item\default_profile.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\items\blog.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\items\default.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\items\default_rwd.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\items\default_smart.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\profile\default_items.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\profile\default_items_blog.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\profile\default_items_smart.php
 • \components\com_djclassifieds\themes\jm-joomadvertising\views\profileedit\default.php

2. JM Joomadvertising szablon w wersji 1.09:

(!) Ulepszenia:

 • Poprawki stylu i motywu dla najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Naprawiono problemy z odstępami między kolumnami podczas korzystania z obliczeń pełnej szerokości
 • Poprawiono wyświetlanie promocji podczas odnawiania ogłoszenia oraz dla ekranów mobilnych
 • Poprawiono wyświetlanie opcji negocjacji ceny w module wyszukiwania DJ-Classifieds
 • Naprawiono problem z zakładkami ogłoszeń
 • Poprawki stylów autouzupełniania wyszukiwania
 • Dodano wsparcie dla opcji Credits w parametrach szablonu
 • Poprawiono infinite loop na stronie błędu
 • Poprawiono wyświetlanie gwiazdek w module DJ-Reviews
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji użytkownika w telefonie komórkowym
 • Ulepszony plik component.php dla widoku wydruku
 • Zastąpiono "zobacz wszystkie ogłoszenia" stałym językiem w module Category Tree DJ-Classifieds
 • Poprawiono pozycję nawigacji dla rozszerzenia "jm-nav-top-right-ms" w module Album DJ-MediaTools

(!) zmodyfikowane pliki:

 • \templates\jm-joomadvertising\html\mod_djclassifieds_cattree\front.php
 • \templates\jm-joomadvertising\html\mod_djclassifieds_items\default.php
 • \templates\jm-joomadvertising\language\en-GB\en-GB.tpl_jm-joomadvertising.ini
 • \templates\jm-joomadvertising\less\djclassifieds.less
 • \templates\jm-joomadvertising\less\djclassifieds_responsive.less
 • \templates\jm-joomadvertising\less\djmediatools.less
 • \templates\jm-joomadvertising\less\layout.less
 • \templates\jm-joomadvertising\less\modules.less
 • \templates\jm-joomadvertising\less\template_rtl.less
 • \templates\jm-joomadvertising\tpl\blocks\footer.php
 • \templates\jm-joomadvertising\component.php
 • \templates\jm-joomadvertising\error.php
 • \templates\jm-joomadvertising\templateDetails.xml

JM Joomadvertising ver. 1.08 z dnia 26.09.2018

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:

 

 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.8.12
 • EF4 Framework zaktualizowano do wersji 4.8.4
 • DJ-MediaTools zaktualizowano do wersji 2.12.0
 • DJ-Classifieds zaktualizowano do wersji 3.7.4
 • DJ-EasyContact zaktualizowano do wersji 1.4.9
 • Search plugin dla DJ-Classifieds zaktualizowano do wersji 2.4.3
 • DJ-Reviews zaktualizowano do wersji 1.3.2

(!) zmodyfikowane pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/item/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/item/default_generaldetails.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/item/default_localization.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/item/default_profile.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/blog.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/default.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/default_rwd.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/default_smart.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/profile/default_items_smart.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/profileedit/default.php

(!) nowe pliki:

 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/profile/default_items.php
 • components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/profile/default_items_blog.php

2. JM Joomadvertising szablon w wersji 1.08:

(!) Ulepszenia:

 • Dopasowania stylu i motywu do najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Zaktualizowane style CSS do najnowszej wersji DJ-Reviews
 • Naprawiono przycisk edycji profilu
 • Naprawiono układy tabel i blogów produktów użytkowników w widoku profilu użytkownika
 • Naprawiono ukryte wiersze kontaktu dla układów responsywnych
 • Naprawiono problem z załączaniem tła nagłówka na urządzeniach z iOS
 • Naprawiono błąd, przez który administrator nie mógł edytować żadnej reklamy w interfejsie użytkownika
 • Nowa szata graficzna dla modułu drzewka klasy dj-klasyfikuje sposób wyświetlania kategorii frontowych
 • Nowa lokalizacja sufiksu-ms dodano do modułu wyszukiwania DJ-Classifieds
 • Naprawiono polecany widok artykułów, teraz wygląda on podobnie do widoku blogu

(!) zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-joomadvertising/html/mod_djclassifieds_items/default.php
 • templates/jm-joomadvertising/html/mod_djclassifieds_items/slider.php
 • templates/jm-joomadvertising/js/scripts.js
 • templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds.less
 • templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds_responsive.less
 • templates/jm-joomadvertising/less/joomla.less
 • templates/jm-joomadvertising/less/modules.less
 • templates/jm-joomadvertising/less/template_responsive.less
 • templates/jm-joomadvertising/less/template_rtl.less
 • templates/jm-joomadvertising/templateDetails.xml

(+) dodane pliki:

 • templates/jm-joomadvertising/html/com_content/featured/default.php
 • templates/jm-joomadvertising/html/com_content/featured/default_item.php
 • templates/jm-joomadvertising/html/mod_djclassifieds_cattree/front.php

JM Joomadvertising ver. 1.06 z dnia 23.01.2018

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:
 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.8.3
 • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.10.1
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do wersji 3.7.1
 • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 3.6.1.2 Pro
 • Ulepszanie przykładowych danych na stronie demonstracyjnej
 • Framework EF4 zaktualizowany do wersji 4.8.2
 • Moduł JM Pricing Table został zainstalowany

(!) zmodyfikowane pliki:

/components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/*

2. JM Joomadvertising szablon w wersji 1.06:

(!) Ulepszenia:

 • Dopasowanie stylu i motywu dla najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • Ulepszenia dla najnowszej wersji wtyczki EF4 Framework. Dodatkowe ustawienia tytułów artykułów bloga.
 • Niestandardowy moduł HTML z tabelą cen został zmieniony na moduł JM Pricing Table
 • Naprawiono układ modułu, aby zapobiec problemom z gzip w niektórych wersjach PHP
 • Naprawiono problem stylu CSS związany "tooltips" i "popovers" w Joomla
 • Naprawiono błędny adres url na stronie błędu 404
 • Naprawiono problem z poprzednią / następną klasą w responsywnych zakładkach
 • Ulepszenia stylu związane z dodatkiem DJ-Mediatools
 • Poprawki stylu modułów wyświetlanych w off-canvas DJ-MegaMenu
 • Inne ulepszenia stylów CSS

(!) zmodyfikowane pliki:

 • /templates/jm-joomadvertising/html/modules.php
 • /templates/jm-joomadvertising/js/scripts.js
 • /templates/jm-joomadvertising/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-joomadvertising.ini
 • /templates/jm-joomadvertising/less/override/ltr/forms.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/override/rtl/forms.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds_rtl.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djmediatools.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djmegamenu.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djmegamenu_rtl.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/joomla.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/menus.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/modules.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/template_variables.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/template_mixins.less
 • /templates/jm-joomadvertising/lib/jm_template.php
 • /templates/jm-joomadvertising/error.php
 • /templates/jm-joomadvertising/templateDefaults.json
 • /templates/jm-joomadvertising/templateDetails.xml

(+) dodane pliki:

/templates/jm-joomadvertising/images/classifieds/verified.png

JM Joomadvertising ver. 1.05 z dnia 28.09.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:
 • Joomla zaktualizowana do wersji 3.8.0
 • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.10
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do wersji 3.7
 • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 3.5.4 Pro
 • DJ-EasyContact zaktualizowany do wersji 1.4.5
 • Framework EF4 zaktualizowany do wersji 4.7.8
 • Moduł JM Social Icons zaktualizowany do wersji 1.05

2. JM Joomadvertising szablon w wersji 1.05:

(!) Ulepszenia:

 • zaktualizowane style do obsługi najnowszej wersji DJ-Classifieds
 • zaktualizowane style do obsługi najnowszej wersji DJ-MediaTools
 • dodano nowy parametr do pokazywania / ukrywania lewej i prawej kolumny w widoku pojedynczego ogłoszenia DJ-Classifieds
 • dodano dodatkowe parametry obrazu tła, takie jak rozmiar czy położenie.
 • czyszczenie etykiet języków szablonów
 • oczyszczanie i ulepszanie przykładowych danych na stronie demonstracyjnej
 • Parametr obrazu nagłówka został przeniesiony z ustawień podstawowych do modyfikacji kolorów

(!) zmodyfikowane pliki:

 • /components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/*
 • /templates/jm-joomadvertising/html/mod_djclassifieds_items/*
 • /templates/jm-joomadvertising/css/template_params.php
 • /templates/jm-joomadvertising/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-joomadvertising.ini
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds_rtl.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds_responsive.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djmediatools.less
 • /templates/jm-joomadvertising/less/modules.less
 • /templates/jm-joomadvertising/tpl/blocks/main.php
 • /templates/jm-joomadvertising/templateDetails.xml

J! 3.x aktualizacja z dnia 10.04.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  Paczka instalacyjna quickstart:
 • DJ-Reviews zaktualizowany do wersji 1.2.2
 • DJ-MediaTools zaktualizowany do wersji 2.9.1
 • DJ-Classifieds zaktualizowany do wersji 3.6.3
 • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 3.5.2
 • Framework EF4 zaktualizowany do wersji 4.7.4
 • Moduł JM Social Icons zaktualizowany do wersji 1.04

(+) poprawki:

updated files to support the latest version of DJ-Classifieds

Poprawione pliki:

 • fixed fatal error related to the JM Social Icons module: "Fatal error: Can't use method return value in write context"

Dodane pliki:

 • /images/modules/people.*

Zmodyfikowane pliki:

 • /components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/item/default.php
 • /components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/item/default_generaldetails.php
 • /components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/blog.php
 • /components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/default.php
 • /components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/default_rwd.php
 • /components/com_djclassifieds/themes/jm-joomadvertising/views/items/default_smart.php

 2. JM Joomadvertising szablon w wersji 1.04:

(!) Ulepszenia:

 

 • updated files to support the latest version of DJ-Classifieds
 • some CSS styles improvements for price input in DJ-Classifieds Add Item view

(!) zmodyfikowane pliki:

 • /templates/jm-joomadvertising/html/mod_djclassifieds_items/slider.php
 • /templates/jm-joomadvertising/less/djclassifieds.less
 • /templates/jm-joomadvertising/templateDetails.xml