Skip to main content

JM Minima z dnia 14.04.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.7.5
 • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.5.2
 • DJ-MediaTools został zaktualizowany do wersji 2.9.1
 • JM Social Icons moduł został zaktualizowany do wersji 1.0.4

 

  Poprawki:

 

 • naprawiony błąd związany z modułem JM Social Icons: "Fatal error: Can't use method return value in write context"

JM Minima ver. 1.02 z dnia 09.02.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano środowisko Joomla do wersji 3.6.5
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.7.3
 • DJ-Catalog2 został zaktualizowany do wersji 3.5.6
 • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.5.11
 • DJ-MediaTools został zaktualizowany do wersji 2.9.0
 • DJ-jQueryMonster został zaktualizowany do wersji 1.3.3

Nowe funkcje:

 • Dodany nowy moduł: "JM Offcanvas Button" służący do wyświetlania przycisku offcanvas.  
 • Dodany nowy moduł: "JM Social Icons" służący do wyświetlania ikon socjalowych.
  2. Szablon JM Minima w wersji 1.02:

  Nowe funkcje:

 • Dodany język rosyjski
 • Zmiany:

 • Ulepszone style LESS/CSS dla najnowszej wersji DJ-Catalog2
 • Dodane nowe style LESS/CSS dla opcji pełnej szerokości w najnowszej wersji DJ-MegaMenu
 • Dodany atrybut rel="nofollow" dla linku praw autorskich Joomla-Monster
 • Ulepszony calc mixin

  Zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-minima-ef4/less/djcatalog.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/djcatalog_responsive.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/djcatalog_rtl.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/djmediatools.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/djmegamenu.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/djmegamenu_rtl.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/editor.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/modules.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/layout.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/offcanvas.less
 • templates/jm-minima-ef4/less/template_mixins.less
 • templates/jm-minima-ef4/tpl/blocks/footer.php
 • templates/jm-minima-ef4/templateDetails.xml

  Nowe pliki:

 • templates/jm-minima-ef4/language/ru-RU/*

 

J! 3.x aktualizacja z dnia 28.07.2016

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano środowisko Joomla z wersji 3.4.5 do 3.6.0
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework z wersji 4.6 do 4.7
 • DJ-Catalog2 został zaktualizowany z wersji 3.5.2 do 3.5.4
 • DJ-MegaMenu został zaktualizowany z wersji 3.1.0 do 3.4.2 wersja Pro
 • DJ-MediaTools został zaktualizowany z wersji 2.5.0 do 2.7.1
 • DJ-jQueryMonster został zaktualizowany z wersji 1.2.0 do 1.3.1
  2. Szablon JM Minima w wersji 1.01:

  Zmiany:

 • Naprawiono blok system message. Nie wyświetlał się poprawnie w niektórych sytuacjach
 • Naprawiono błędny nagłówek http na stronie błędu
 • Poprawiono bibliotekę LESS mixins library
 • Pliki LESS zostały oczyszczone ze styli dedykowanych dla starych przeglądarek
 • Znaczniki sections zostały zmienione na div, by uniknąć błędów walidacji
 • Korekta stylów dla rozszerzenia DJ-MediaTools
 • Korekta stylów dotyczących kolorystyki linków w sekcjach footer-mod i offcanvas
 • Zmodyfikowane pliki:

 • /templates/jm-minima-ef4/less/comingsoon.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/djcatalog.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/djcatalog_responsive.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/djmediatools.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/djmediatools_responsive.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/djmegamenu.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/joomla.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/layout.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/offline.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/offcanvas.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/template.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/template_mixins.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/template_responsive.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/template_rtl.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/ltr/navbar.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/ltr/forms.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/ltr/dropdowns.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/ltr/buttons.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/ltr/button-groupes.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/rtl/navbar.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/rtl/forms.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/rtl/dropdowns.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/rtl/buttons.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/rtl/button-groupes.less
 • /templates/jm-minima-ef4/lib/jm_template.php
 • /templates/jm-minima-ef4/tpl/blocks/*
 • /templates/jm-minima-ef4/error.php
 • /templates/jm-minima-ef4/templateDetails.xml
 • Usunięte pliki:

 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/ltr/mixins.less
 • /templates/jm-minima-ef4/less/override/rtl/mixins.less

 

J! 3.x Aktualizacja z dnia 07.01.2016

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

 • Joomla zaktualizowana z wersji 3.3.1 do 3.4.5
 • DJ-Catalog2 zaktualizowany z wersji 3.3.1 do 3.5.2
 • DJ-MediaTools zaktualizowany z wersji 2.0.5 do 2.5.0
 • DJ-MegaMenu zaktualizowane z wersji 2.0.2 do 3.1.0
 • Plugin Frameworka EF4 w wersji 4.6 zainstalowany
 • Plugin Frameworka EF3 odinstalowany
 • Zainstalowany szablon JM Minima dla EF4
 • Odinstalowany szablon JM Minima dla EF3 
 • Nazwa theme komponentu DJ-Catalog2 zmieniona z "jm-minima" na "jm-minima-ef4". Pamiętaj aby wybrać nowy theme w opcjach komponentu DJ-Catalog2.

usunięte pliki:

 • components/com_djcatalog2/themes/jm-minima/ - wszystkie foldery i pliki

dodane pliki:

 • components/com_djcatalog2/themes/jm-minima-ef4/ - wszystkie pliki i foldery. Poprostu skopiuj z nowej paczki quickstart.

2. JM-Minima wersja templatki 1.00

nowe funkcje:

J! 3.x Aktualizacja z dnia 02.07.2014

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

 • Joomla zaktualizowana z wersji 3.2.0 do 3.3.1
 • DJ-Catalog2 zaktualizowany z wersji 3.3 do 3.3.1
 • DJ-MegaMenu zaktualizowane z wersji 1.0.3 do 2.0.2
 • DJ-Media-Tools zaktualizowany z wersji 2.0.2 do 2.0.5
 • Plugin frameworku EF3 zaktualizowane z wersji 3.10rc do 3.11
 • Dodane klasy HTML pustych spanów w "Typography"

2. Plugin Frameworku EF3 zaktualizowany do wersji 3.11

zmiany:

 • Dodane style CSS do ukrywania informacji "EF3 Joomla-Monster Framework plugin must be installed..." gdy plugin jest opublikowany
 • Naprawiony problem z edycją modułów z frontu

3. JM-Minima wersja templatki 1.02:

zmiany:

 • Dodany Gutter dla klasy .moduletable
 • Usunięte style templatki z widoku drukowania
 • Zmienna ścieżki zaktualizowania w component.php oraz error.php
 • Zaktualizowane responsywne style dla formularza rejestracji
 • Zaktualizowane responsywne style dla opisu w sliderze DJ-MediaTools
 • Naprawiony problem z compresją CSS
 • Zaktualizowane style kolumn dla DJ-MegaMenu
 • Pozycje top-bar1 i top-bar2 dodane do templateDetails.xml
 • Zoptymalizowanie style CSS dla tabów pagebreak

zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-minima/css/compressed_css.php
 • templates/jm-minima/css/djmegamenu.css
 • templates/jm-minima/less/modules.less
 • templates/jm-minima/less/template.less
 • templates/jm-minima/less/template_rtl.less
 • templates/jm-minima/less/template_responsive.less
 • templates/jm-minima/less/style1.less
 • templates/jm-minima/less/style2.less
 • templates/jm-minima/less/style3.less
 • templates/jm-minima/less/style4.less
 • templates/jm-minima/less/style1_rtl.less
 • templates/jm-minima/less/style2_rtl.less
 • templates/jm-minima/less/style3_rtl.less
 • templates/jm-minima/less/style4_rtl.less
 • templates/jm-minima/tpl/blocks/head.php
 • templates/jm-minima/component.php
 • templates/jm-minima/error.php
 • templates/jm-minima/templateDetails.xml

Więcej artykułów…