Skip to main content

J! 3.x Aktualizacja z dnia 26.10.2015

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3.0

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

  • Joomla zaktualizowana z wersji 3.3.1 do 3.3.3
  • DJ-MediaTools zaktualizowany z wersji 2.0.5 do 2.0.6
  • DJ-MegaMenu zaktualizowane z wersji 2.0.0 do 2.0.6
  • DJ-Image-Slider zaktualizowany z wersji 2.2.2 do 2.2.3
  • Pola dodatkowe produktów zostały usunięte z kopii demo - była to funkcjonalność płatnego HikaShop
  • Z powodu braku pól dodatkowych przygotowaliśmy tabelkę html, którą można wykożystać w zakładce opisu produktu

Użytkownicy, którzy kożystają jedynie z darmowej wersji HikaShop, powinni usunąć pola dodatkowe używając edytora SQL w swoim cpanelu.

Zwróć uwagę, że jest to wymagane jedynie jeśli była zainstalowana wcześniejsza wersja demo. Jeśli produkty zostały stworzone od zera, nie ma potrzeby wykonywania modyfikacji.

Wprowadź następujące zapytania SQL:

Usówanie wszystkich wpisów dotyczących pól dodatkowych wszystkich demo produktów:

USE `database_name`;
ALTER TABLE `prefix_hikashop_product`
DROP `material`,
DROP `fit`,
DROP `length`,
DROP `tips`;

Usówanie pól dodatkowych:

DELETE FROM `database_name`.`prefix_hikashop_field` WHERE `prefix_hikashop_field`.`field_id` = 24;
DELETE FROM `database_name`.`prefix_hikashop_field` WHERE `prefix_hikashop_field`.`field_id` = 25;
DELETE FROM `database_name`.`prefix_hikashop_field` WHERE `prefix_hikashop_field`.`field_id` = 26;
DELETE FROM `database_name`.`prefix_hikashop_field` WHERE `prefix_hikashop_field`.`field_id` = 27;

 

2. JM Modern HikaShop wersja templatki 1.01:

zmodyfikowane pliki:

  • /templates/jm-modern-hika-store/html/com_hikashop/prodtuct/show_tabular.php
  • /templates/jm-modern-hika-store/templateDetails.xml