Skip to main content

J! 3.x aktualizacja z dnia 10.04.2017

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

  • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
  • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

1. Paczka instalacyjna quickstart:

  • DJ-Classifieds aktualizacja do wersji 3.6.3
  • DJ-MediaTools aktualizacja do wersji 2.9.1
  • DJ-MegaMenu aktualizacja do wersji 3.5.2
  • EF4 Framework aktualizacja do wersji 4.7.4
  • Moduł JM Social Icons zaktualizowany do wersji 1.04

poprawione błędy:

naprawiony błąd związany z modułem JM Social Icons:"Fatal error: Can't use method return value in write context.