Skip to main content

Ajax Search - DJ-Classifieds

Dodaj prędkości w DJ-Classifieds - Filtrowania bez przeładowywania strony za pomocą AJAX

Ajax Search App dla DJ-Classifieds całkowicie zmienia sposób przeglądania ogłoszeń na Twojej stronie.

Aplikacja pozwala między innymi na filtrowanie ogłoszeń bez konieczności przeładowania strony, dzięki czemu zmienia się sposób oraz prędkość przeglądania Twojej strony.

W opcjach możemy ustawić również AJAX dla :

  • Paginacja - Umożliwia wywołanie dynamiczneAJAX dla widoku paginacji.
  • Sortowanie - Umożliwia wywołanie dynamiczne AJAX dla widoku sortowania przez kolumny.
  • Zmiany kategorii - Umożliwia wywołanie dynamiczne AJAX dla zmiany kategorii.
  • Linki URL - Umożliwia aktualizacje paska adresu przeglądarki z widocznymi wynikami wyszukiwania.

Dodatkowo, dla pól tekstowych możemy określić czas ( w milisekundach ) po którym zostanie wykonanie wywołanie AJAX po naciśnięciu klawisza.

Pole może pozostać puste, aby wywołać AJAX. gdy pole traci fokus.


  • Oryginalny artykuł od DJ-Extensions.com : Add superpowers to DJ-Classifieds and make it blazing fast with AJAX
  • Za dodatki kupione na DJ-Extensions.com możesz zapłacić w polskiej walucie (zł).
  • Wszystkie aplikacje do DJ-Classifieds możesz kupić taniej, korzystając z gotowych zestawów.
  • DJ-Classifieds możesz również zakupić z wszystkimi aplikacjami w pakiecie.