Jak zaimportować kategorie oraz subkategorie do DJ-Classifieds

import categories and subcategories to djcf

Po artykule na temat importowaniu lokacji w DJ-Classifieds przygotowaliśmy kolejny samouczek, dotyczący importowania kategorii i podkategorii w ten sam sposób!

Tworzenie jednego łatwego pliku .csv pozwala importować wszystkie kategorie i podkategorie do DJ-Classifieds.

Aby to zrobić, musisz mieć dostęp do bazy danych za pośrednictwem phpMyAdmin.

Najpierw przygotuj plik .csv ze wszystkimi kategoriami i podkategoriami, które chcesz dodać (znajdziesz przykładowy plik .csv poniżej).

Aby przygotować plik, najpierw musisz mieć listę kategorii i podkategorii w dowolnym formacie, a następnie utwórz plik .csv, który odzwierciedla strukturę bazy danych kategorii w DJ-Classifieds.

Struktura bazy danych kategorii w DJ-Classifieds wygląda jak w poniższej tabeli, a przykładowy plik można znaleźć tutaj: Przykładowe kategorie DJ-Classifieds

Zaczynajmy

Struktura pliku .csv, którego potrzebujesz jest dosyć prosta:

nazwa kolumny co to jest? format danych
id ID kategorii liczba
name nazwa kategorii tekst
alias URL alias kategorii tekst
parent_id ID nadrzędnej kategorii liczba
price Cena pobierana za ogłoszenie publikowane w kategorii liczba
price_special nieużywane zostaw puste
description Opis kategorii tekst (HTML)
icon_url nieużywane zostaw puste
ordering kolejność kategorii (ordering) liczba
published status publikacji 0 - nieopublikowane, 1 - opublikowane
autopublish status autopublikacji 0 - ustawienie globalne, 1- tak, 2 - nie
metakey słowa kluczowe (meta keywords) tekst
metadesc meta description tekst
access Ograniczenie dostępu dla dodawania ogłoszeń do kategorii 0 - brak ograniczenia 1 - ograniczone (ograniczenia można ustawiać w tabeli "#__djcf_categories_groups" [id, cat_id, group_id])
points cena w punktach liczba
ads_disabled ustawienie odpowiedzialne za możliwość dodawania ogłoszeń do tej kategorii wpisz 0 aby umożliwić dodawanie, ustaw 1 żeby ograniczyć dodawanie
theme motyw dla kategorii wpisz nazwe motywu
access_view Poziom dostępu do przeglądania kategorii liczba (ID Poziomu dostępul)
access_item_view Poziom dostępu do przeglądania ogłoszeń w tej kategorii liczba (ID Poziomu dostępul)
restriction_18 ograniczenie dla dorosłych (monit +18) 0 - nieograniczone, 1 - ograniczone
rev_group_id Grupa DJ-Reviews dla tej kategorii liczba
schema_type ustawienia dla AMP (ustaw "product") tekst
metarobots meta robots tekst
metatitle meta title tekst 


Gdy Twój plik .csv jest już gotowy, możesz przenieść go do bazy danych.

Zacznij od uruchomienia phpMyAdmin

alt

Kiedy jesteś już w phpMyAdmin:

  1. Otwórz swoją bazę danych
  2. I znajdź w niej tabele dj-classifieds categories i otwórz ją. ( powinna sie nazywać tak: [Twójprefikstabeli]_djcf_categories)

alt

Następnie, kiedy jesteś już w tabeli, wybierz Import z górnego menu.

alt


Teraz jesteś już gotów, aby bezpośrednio zaimportować plik .csv

alt

  1. Wybierz z dysku swój plik .csv
  2. Upewnij się,że pomijasz pierwszą linijkę ( Wpisz “ 1” )
  3. Wpisz ; ( średnik )
  4. Naciśnij Go

Zaimportowane kategorie są teraz widoczne na Twojej instalacji DJ-Classifieds.

15 lat doświadczeń z Joomla! CMS

Stwórz a nami własną strone internetową
używajcąc naszych elastycznych szablonów dla Joomla

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Joomla-Monster.com All rights reserved.

Joomla-Monster.com and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.