Jak wyłączyć znaki wodne dla poszczególnych albumów DJ-MediaTools?

Jeżeli korzystasz z funkcji znaków wodnych w DJ-MediaTools może być konieczne wyłączenie jej dla niektórych albumów.

Najpierw jednak należy upewnić się, że dodatek DJ-MediaTools działa w wersji co najmniej 2.11.0, w przeciwnym razie należy ją zaktualizować, aby ta funkcja była dostępna.

Wyłączanie znaków wodnych dla określonego albumu

Aby wyłączyć znaki wodne dla określonego albumu, należy wykonać następujące kroki:

  • Przejdź do zaplecza Joomla!
  • Przejdź do DJ-MediaTools > Albumy
  • Znajdź album, dla którego chcemy wyłączyć znaki wodne i otworzyć jego ustawienia
  • Przejdź do zakładki “Podstawowe ustawienia albumu
  • Ustaw opcję “Znaki wodne” na “Nie
  • Zapisz ustawienia albumu

wyłączanie znaków wodnych w DJ-MediaTools

Czyszczenie pamięci podręcznej obrazków

Należy usunąć obrazy z pamięci podręcznej, aby odtworzyć miniatury bez znaków wodnych.

  1. Przejdź do strony DJ-MediaTools> Obrazy i pamięć podręczna CSS
  2. Wyczyść obrazy w pamięci podręcznej jednym kliknięciem przycisku.

czyszczenie pamięci podręcznej

Znaki wodne nie będą już używane do zdjęć z tego albumu.

15 lat doświadczeń z Joomla! CMS

Stwórz a nami własną strone internetową
używajcąc naszych elastycznych szablonów dla Joomla

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Joomla-Monster.com All rights reserved.

Joomla-Monster.com and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.