Skip to main content

Jak działa aplikacja Offers (oferty)

Instalacja i konfiguracja

Najpierw należy zainstalować aplikację. Robisz to tak samo, jak z każdym innym dodatkiem dla Joomla.

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz Dodatki-> Wtyczki-> System - DJ-Classifieds - Oferty i otwórz wtyczkę.

Kolejny krok:

  • Włącz wtyczkę
  • Zapisz i zamknij

lub po prostu znajdź wtyczkę zgodnie z opisem i włącz ją za pomocą przycisku

offer-plugin-enabled


To wszystko, co musisz zrobić, aby umożliwić używanie aplikacji Offer (Oferty) dla DJ-Classifieds.

Jak działa aplikacja?

Po włączeniu wtyczki użytkownicy, publikując ogłoszenia, zobaczą nową opcję na formularzu zgłoszeniowym: Oferty: Tak / Nie

oferta-ogłoszenia-dodawanie

Po wybraniu "Tak" i przesłaniu ogłoszenia zainteresowani ogłoszeniem mogą zacząć zgłaszać swoje oferty.

Użytkownicy mogą oferować własne ceny za przedmiot, niekoniecznie pieniężny (na przykład $500 i skoszenie trawy w ogródku). Ta funkcja może być również używana w witrynach, w których ogłoszeniodawcy publikują oferty w celu znalezienia kogoś do wynajęcia.

oferta-ogłoszenia

Po złożeniu oferty przez potencjalnego kupującego autor ogłoszenia otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą szczegóły oferty (przeczytaj poniżej informacje o nowych powiadomieniach e-mail).

Użytkownicy mogą także zobaczyć działania Oferty w ich prywatnym obszarze.

Nowe widoki DJ-Classifieds

Istnieją dwa nowe widoki, które można przypisać do menu użytkownika:

oferta-ogłoszenia-administrator

Oferty otrzymane - istnieje tabela z listą otrzymanych ofert:

oferta-ogłoszenia-otrzymana3

Jest to widok, w którym ogłoszeniodawca, który otrzymuje oferty, może przeglądać otrzymane oferty i zarządzać nimi.

Po otrzymaniu oferty oraz powiadomienia przez ogłoszeniodawcę, może on zalogować się na swoje konto i zarządzać ofertami, odpowiadając na ofertę dwoma opcjami (z komentarzem):

  • Zaakceptuj ofertę
  • Odrzuć ofertę

Ogłoszeniodawca może również zostawić komentarz dla oferenta z dodatkowymi informacjami na temat realizacji oferty lub przyczyny jej odrzucenia.

Oferty złożone - znajduje się tabela z przesłanymi ofertami

oferta-ogłoszenia-opublikowana2

Tutaj oferent może zobaczyć Oferty, które zostały przez niego przesłane oraz ich statusy.

Gdy ogłoszeniodawca przegląda ofertę, stan widoczny w tym widoku będzie następujący:

  • Oczekiwanie na odpowiedź

Gdy ogłoszeniodawca potwierdzi lub odrzuci ofertę, odpowiednia zmiana będzie widoczna na koncie oferenta:

  • Oferta przyjęta lub
  • Oferta odrzucona

z komentarzem od ogłoszeniodawcy.

Powiadomienie e-mail zostanie wysłane do oferenta, aby mógł zobaczyć odpowiedź i decyzję autora ogłoszenia.

Jeśli oferta została odrzucona przez twórcę ogłoszenia, oferent może zobaczyć odpowiedź i może złożyć nową ofertę, która zaspokoi potrzeby ogłoszeniodawcy.

Zarządzanie od zaplecza

Jeśli chcesz korzystać z ofert w swoim ogłoszeniu, po prostu włącz je dla tego ogłoszenia. Przejdź do zakładki Oferty i wybierz Tak.

oferta-ogłoszenie-backend

Przejdź do ofert, aby zobaczyć listę ze wszystkimi ofertami.

oferta-ogłoszenia-backend

E-maile

Możesz dostosować nowe powiadomienia za pomocą sekcji Szablony e-mail, tak jak wszystkie inne e-maile DJ-Classifieds.

oferta-ogłoszenie-emaile