Skip to main content

DJ-Messages - prywatne wiadomości w Joomla - Moduł DJ-Messages Users

Strona 4 z 14: Moduł DJ-Messages users

Moduł DJ-Messages Users

Ten moduł wyświetla użytkowników, którzy są gotowi akceptować wiadomości od innych użytkowników. Widoczność użytkownika w tym module zależy od ustawień ustawionych przez użytkowników w ich profilu.

Zaplecze modułu DJ-Messages Users:

users module backend

  • Limit listy: ilu użytkowników będzie wyświetlanych w module, domyślnie ustawiona liczba na 10
  • Sortuj według: Wybierz kolejność wyświetlania użytkowników. Dostępne opcje: Nazwa, Nazwa użytkownika, ID, Data rejestracji (wszystkie opcje można ustawić jako malejące lub rosnące)
  • Wybierz pozycję, w której moduł będzie wyświetlany
  • Przypisz moduł do pozycji menu, które chcesz wyświetlić

Strona frontowa modułu DJ-Messages Users:

strona frontowa modułu

Moduł wyświetla listę wszystkich użytkowników, którzy zgodzili się na umieszczenie (każdy użytkownik może zmienić to ustawienie w swoich ustawieniach profilu).

Istnieje również paginacja AJAX, jeśli na liście jest więcej użytkowników, ustawionych w administracji modułu. 

Modul powiadomień