Skip to main content

Jak wysłać wiadomość z poziomu administratora do wszystkich użytkowników na stronie?

Przykład:

Jesteś założycielem klubu miłośników wędkarstwa, który jak co roku zorganizował zjazd dla wszystkich członków zrzeszenia, lecz z przyczyn niezależnych od Ciebie, niestety organizacja tego wydarzenia jest niemożliwa. W takim przypadku wykorzystując dodatek DJ-Messages, możesz wysłać wiadomość do wszystkich zarejestrowanych użytkowników na Twojej stronie za pomocą kilku kliknięć. Dodatkowo w celu upewnienia się, czy wiadomość dotarła do wszystkich użytkowników, możesz sprawdzić czy dany użytkownik odczytał wysłana przez Ciebie wiadomość.

Korzystając z dodatku DJ-Messages, posiadasz możliwość aby wysłać wiadomość do wszystkich zarejestrowanych użytkowników na stronie, a następnie sprawdzić czy wiadomość została odczytana przez użytkownika.

Aby tego dokonać:

  • Przejdź do komponentu DJ-Messages i utwórz nową wiadomość

dj-messages-component-new 1

 

  • Podczas tworzenia nowej wiadomości, możesz wybrać grupy użytkowników do których chcesz adresować wiadomość. W polu Users groups przy wciśniętym klawiszu shift zaznacz pierwszą pozycję oraz ostatnią, dzięki czemu wybrane zostaną wszystkie grupy z listy.

private-messages-write

  • Jeśli wiadomość została poprawnie wysłana, otrzymasz informacje o każdej wysłanej wiadomości - osobno do każdego użytkownika.

information-about-each-message

Jeśli wiadomość zostanie odczytana przez danego użytkownika, pole “ Read “ zmieni swoją wartość na zieloną ikonkę.

green-icon-read-field

Możesz również zablokować użytkownikom możliwość oznaczenia wiadomości jako przeczytaną/nieprzeczytaną, przeczytaj o tym więcej w artykule o ACL w DJ-Messages.

Wysyłanie wiadomości tylko dla poszczególnych grup użytkowników

Jeśli nie chcesz wysłać wiadomości do wszystkich, ale tylko do danej grupy użytkowników w wystarczy, że w kroku 2, zamiast wybierać wszystkie grupy za pomocą klawisza shift, wybierzesz tylko te, które Ciebie interesują za pomocą klawisza ALT i kliknięciu w wybrane grupy.

Funkcjonalność ta bardzo może się przydać na przykład w następujących warunkach :

Przypadek 2:

Na stronie szkolnej, dyrektor chce wysłać powiadomienie do wszystkich nauczycieli i bibliotekarek, o informacjach, które powinni przekazać swoim podopiecznym. W takim przypadku wystarczyłoby, aby administrator utworzył dwie grupy użytkowników w Joomla i podczas rejestracji, przypisywał je do odpowiedniej grupy.

Załóżmy, że mamy grupy:

  • Nauczyciele
  • Biblioterkarki
  • Uczniowie
  • Rodzicie

W takim przypadku dyrektor szkoły,który posiada role administratora bez najmniejszego problemu, może adresować różne wiadomości do poszczególnych osób, wykorzystując systemowe grupy użytkowników.

Korzystając z dodatku DJ-Messages, posiadasz możliwość aby wysłać wiadomość do wybranych grup użytkowników Joomla!

send-a-message-chosen-group