Skip to main content

Googlebot nie może uzyskać dostępu do plików CSS i JS?

Rozwiązanie jest bardzo proste!

Wystarczy dodać do pliku robots.txt zlokalizowanego w głównym katalogu Joomla ten kod:

#Googlebot
User-agent: Googlebot
Allow: *.css
Allow: *.js

Plik robots.txt będzie wygładał mniej więcej tak:

Googlebot cannot access CSS and JS

Problem rozwiązany!