Skip to main content

Jak zezwolić użytkownikowi na dostęp do tylko jednego komponentu w panelu administratora

0058

 

Czasami dochodzi do sytuacji gdy trzeba umożliwić użytkownikowi dostęp i możliwość zarządzania tylko jednym lub kilkoma komponentami Joomla od strony zaplecza.

Jest to proste do skonfigurowania. W naszym artykule - samouczku na przykładzie DJ-Classifieds pokażemy jak to zrobić.

Stworzony użytkownik będzie miał możliwość zarządzać tylko jednym komponent w zapleczu Joomla.

 

Krok 1. Dodanie nowej grupy użytkownika.
W panelu administracyjnym Joomla z górnego paska wybierz "Users" (Użytkownicy) a potem "Add New Group"(Utwórz grupę).

01-create-group

Następnie:

 1. Dowolnie nazwij swoją grupę.. My nazwaliśmy ją "DJ-Classifieds"
 2. Wybierz "Manager" w grupie nadrzędnej .
 3. Kliknij "Save & Close"(Zapisz i zamknij).

02-group-settings

 


Krok 2. Przypisanie użytkownika do nowej grupy.
Edytuj lub stwórz nowego użytkownika i w zakładce "Assigned User Groups" (Przypisz do grup) zaznacz nowo stworzoną grupę (DJ-Classifieds in my case), po czym wybierz "Save & Close"(Zapisz i zamknij).

03-assign-user-to-group

 

Krok 3. Zapewnienie dostępu do komponentu DJ-Classifieds
Kliknij "System", a następnie "Global Configuration" (Konfiguracja globalna) w podmenu.

04-global-configuration

Następnie:

 1. Z lewego menu wybierz "DJ-Classifieds"
 2. Otwórz zakładkę "Permissions" (Uprawnienia)
 3. Wybierz "DJ-Classifieds" (to grupa która została stworzona wcześniej)
 4. W rzędzie Access Administration Interface (Dostęp do komponentu)
 5. Wybierz "Allowed" (Dozwolone)
 6. Zapisz wybierając "Save & Close" (Zapisz i zamknij)

05-acl-settings

Krok 4. Wyłączenie dostępu do innych komponentów
Teraz należy wyłączyć dostęp do wszystkich komponentów, których użytkownik nie powinien widzieć od strony zaplecza.
W domyślnej konfiguracji Joomla! wyłączamy dostęp do:

 • Banerów
 • Kontaktów
 • Artykułów
 • Inteligentnego wyszukiwania
 • Menadżera mediów 
 • Wiadomości
 • Doniesień
 • Wyszukiwania
 • Weblinks

Aby to zrobić:
Dla każdego elementu, który chcesz ukryć przed użytkownikiem przejdź do "Options"(Opcje) i powtórz ten scenariusz:

06-disable-access-to-components

 1. Otwórz zakładkę "Permissions" (Uprawnienia)
 2. Wybierz grupę "DJ-Classifieds" (została utworzona podczas Kroku nr.1)
 3. Wybierz "Denied" (Zabronione) w "Access Administration Interface" (Dostęp do komponentu).
 4. Kliknij "Save & Close" (Zapisz i zamknij). 

 

Wszystko gotowe. Teraz użytkownik ma dostęp jedynie do komponentu DJ-Classifieds.

07-effect