Skip to main content

Jak działa Aplikacja Kupony (Coupons App) dla DJ-Classifieds?

Aplikacja Kupony (Coupons App) dodaje funkcje kuponów zniżkowych dla komponentu DJ-Classifieds.
Poniżej znajdziesz informacje jak zainstalować i włączyć tę funkcję, a także opis wszystkich możliwych opcji, które można uzyskać.

coupons-djcf


Instalacja

Należy zainstalować wtyczkę plg_djcflassifieds_coupons.zip tak jak każdy inny dodatek w Joomla.
Coupons App to płatna aplikacja, którą można pozyskać jako pojedyńczą aplikację lub w zestawie z innymi aplikacjami.

Uruchamianie Aplikacji Kupony (Coupons App)

Jeżeli wtyczka została poprawnie zainstalowana, należy włączyć aplikację tak jak każdy inny plugin(wtyczkę) w Joomla.

uruchamianie aplikacji

Po włączeniu wtyczki w komponencie DJ-Classifieds znajdziesz nowy link na pasku bocznym Kupony (Coupons). Po naciśnięciu linku pojawi się lista kuponów rabatowych i pozwoli Ci rozpocząć tworzenie i konfigurowanie nowych kuponów.

zakladka kupony

 

Tworzenie nowego kuponu zniżkowego.

Można rozpocząć tworzenie (lub edycję) kuponu rabatowego.
Zacznijmy tworząc nowy kupon.
Kliknij "Nowy", a zobaczysz w ten widok:

tworzenie kuponu

Jest to pierwsza zakładka o nazwie "Nowy", gdzie można ustawić podstawowe rzeczy:

  1. Podaj nazwę kuponu (informacja dla Ciebie / admina)
  2. Zostaw automatycznie wygenerowany kod kuponu lub typ jaki chcesz - jest to aktualny kupon jakiego użytkownicy będą używać aby dostać zniżki dla swoich płatności
  3. Tu można zobaczyć (i edytować) ile razy kupon został już wykorzystany
  4. Wybierz stan kuponu (opublikowane / niepublikowane)
  5. Podaj swój opis kuponu (informacja dla Ciebie / admina)
  6. Jeśli chcesz ograniczyć korzystanie z kuponu dla pewnych grup użytkowników można je zaznaczyć tutaj (jeśli nie jest to zaznaczone wszyscy użytkownicy będą mogli korzystać z kuponu)


Kiedy przejdziemy do zakładki Parametry (Params) można będzie ustawić wszystkie szczegóły swojego kuponu rabatowego.
Zobaczmy jak Parametry (Params) będzie wyglądać, gdy wszystko jest wyłączone:

parametry

Ponieważ istnieje wiele ustawień pokażemy jedno po drugim. Należy pamiętać, że można wymieszać wszystkie cechy i kupon zniżkowy może być dostosowany dokładnie do potrzeb użytkowników!

Rabat kwotowy (use amount)

rabat kwotowy

Po wybraniu "Tak", w tym ustawieniu można wpisać kwotę żniżki w polu tekstowym.
Jest to zniżka w walucie, którą można ustawić w opcjach DJ-Classifieds. Tak na przykład, jeśli Twoja waluta to USD, wpisanie tutaj wartości 2 daje użytkownikowi z tym kuponem $ 2 USD zniżki przy końcowym rozliczeniu.

Rabat procentowy (use percent)

rabat procentowy

Po wybraniu "Tak", w tym ustawieniu można wpisać procentową zniżkę w polu tekstowym.

Rabat procentowy jako pierwszy ( Percentage discount first)

rabat procentowy jako pierwszy

Gdy zniżka dla kwoty oraz procentowa są włączone możesz tutaj zdecydować, czy kwota procentowa stosowana jest w pierwszej kolejności czy dopiero po użyciu wartości kwoty. W ten sposób można zapewnić zniżkę w wysokości $ 2 oraz 15% z niej (to rzadka sytuacja, ale może to być przydatne w niektórych działaniach marketingowych)

Uruchomienie darmowych promocji

Ta funkcja ma 3 stopnie:
Nie - jeśli ta opcja jest zaznaczona zniżka nie obejmie żadnej promocji


Limit promocji

darmowe promocje

Tutaj możesz ustawić jak wiele promocji będzie za darmo z tym kuponem. Jeżeli ustawisz go na 1, jak na załączonym widoku - użytkownik będzie mógł korzystać z jednej promocji za darmo z tym kuponem. Jeśli użytkownik wybierze więcej promocji niż określony limit, to bezpłatna będzie najtańszą z promocji.

Wybrane promocje

darmowe promocje lista

 

Jeżeli ta opcja jest wybrana to powinieneś zobaczyć listę dostępnych promocji. Po wybraniu promocji możesz zdecydować, która z nich będzie darmowa z tym kuponem zniżkowym.

Uruchamianie darmowych kategorii

Ta funkcja posiada również 3 stopnie
Nie - ta opcja nie będzie zastosowana w kuponie

Limit kategorii

darmowe kategorie

Tutaj można określić, ile kategorii będzie darmowych z tym kuponem. Więc jeśli ustawisz wartośc 1, jak na załączonym obrazku - użytkownik będzie mógł dodać do jednej płatnej kategorii za darmo - przy użyciu z tego kuponu. Jeśli użytkownik wybierze więcej kategorii (użycie aplikacji “Wiele kategorii” ) niż określony limit, bezpłatna kategorią będzie zarazem najtańszą.

Wybrane kategorie

darmowe kategorie lista

Kiedy ta opcja jest wybrana, zobaczysz listę kategorii. Wybierając kategorie (multiselect list) decydujesz która z nich będzie darmowa z tym kuponem zniżkowym.

Początek i koniec ważności kuponu

To jest proste. Można ustawić daty, kiedy kupon będzie aktywny. Jest to dobre dla zniżek krótkoterminowych lub przygotowywania działań marketingowych dla na przyszłość.
Każda data rozpoczęcia i wygaśnięcia ma dwa stany (TAK / NIE).

waznosc kuponu

Limit użycia kuponu

Ta funkcja ma 2 stopnie:
Nie - brak ograniczeń w wykorzystaniu , kupon można wykorzystać nieograniczoną liczbę razy
Tak - po wybraniu tej opcji pojawi się nowe pole, dzięki czemu można wprowadzić ograniczenie użycia. Kupon zniżkowy zostanie zastosowany tylko określoną ilość razy.

limit uzycia kuponu

Limit użycia kuponu przez użytkownika

Ta funkcja ma również 2 stopnie:

Nie - nie ma ograniczeń dla użytkownika , kupon można wykorzystać nieograniczoną liczbę razy przez użytkownika (lub w oparciu o Ograniczenie maksymalnego użycia określonym w ustawieniach - jak wyjaśniono powyżej)
Tak - po wybraniu tej opcji pojawi się nowe pole, dzięki czemu można wprowadzić limit użycia. Kupon zniżkowy może być wykorzystywany przez pojedynczego użytkownika tylko określoną ilość razy.

limit uzycia kupony przez uzytkownika


Funkcje dla zaawansowanych administratorów

Można również korzystać z tych małych rzeczy, które mogą być przydatne w wielu sytuacjach, jeśli witryna staje się coraz większa.


Tworzenie wielu kuponów

dodaj wiele

Możliwe jest tworzenie wielu kuponów na raz. Kody kuponów będą generowane automatycznie.
Jeżeli klikniesz przycisk Dodaj wiele (New multiple) w sekcji kuponów w DJ-Classifieds, to pojawi się nowy widok tworzenia kuponu.
Jest jedna różnica. Zwróć uwage na dodatkowe pole: ilość kuponów

ilosc kuponow

Jeśli zdefiniujesz tam dowolną liczbę kuponów z wszystkimi ustawieniami, będą one tworzone z tymi samymi ustawieniami. Może to wyglądać następująco:

masowe kupony

Jak widać kupony zostały wygenerowane z ta samą nazwą (Nazwaliśmy kupon "Mass coupon example"), a liczba została dodana do każdego kuponu rabatowego + unikalne kody kuponowe zostały wygenerowane dla każdego z nich.

Eksport do CSV

Istnieje możliwość eksportu kuponów do pliku CSV i użyć go dla innych celów jak import kodów kuponów do oprogramowania automatyzacji marketingu i wysłać do użytkowników unikalne kupony.
Proces eksportowania pliku jest prosty. Wybierz kupony które mają być wyeksportowane i kliknij przycisk “Export to CSV”.

eksport do csv

Wyeksportowany plik CSV będzie wyglądał w ten sposób:

exported csv

Widok od frontu

Korzystanie z kuponów rabatowych na stronie frontowej witryny jest łatwe.
Gdy aplikacja “Coupons Appę jest włączona i wysyłasz kupony rabatowe do użytkowników mogą oni wykorzystać je w nowej sekcji, która pojawia się przy finalizowaniu transakcji.

front1

Po tym jak kupon został użyty przez użytkownika, może on podejrzęc  obniżoną kwotę  na drugim ekranie.

front2

Tak właśnie działa aplikacja “Coupons App” dla DJ-Classifieds.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące opisanych funkcji, daj nam znać w komentarzu!