Skip to main content

JM Commune Offices ver 1.08 z dnia 18.02.2019

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.9.1
 • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 4.0.0 Pro
 • DJ-ImageSlider zaktualizowany do wersji 4.0.1
 • OSMap zaktualizowany do wersji 4.2.19
 • DJ-EasyContact zaktualizowany do wersji 1.4.9
 • DJ-jQueryMonster zaktualizowany do wersji 1.3.5


2. JM Commune Offices szablon wersja 1.08:

(+) nowe funkcje:

Nowy parametr szablonu, aby ukryć link do stopki Joomla-Monster.com lub zastąpić go własnym

(!) zmiany:

 • Dodano styl zawieszania do połączonego obrazu na slajdach DJ-ImageSlider
 • Zmieniono zakotwiczenia na przyciski w przełączniku kontrast / układ / czcionka dla lepszej kompatybilności z różnymi weryfikatorami dostępu
 • Dodano podkreślenia linków dla wersji domyślnej i nocnej
 • Dodano styl fokusu dla klasy .btn (przyciski)
 • Ulepszone komunikaty debugowania na stronie błędu
 • Zmieniono ikonę dla WCAG "Domyślna czcionka"
 • Dodano przycisk "Czytelny tekst" w przyciskach WCAG, aby dodać odstępy między literami: 0.12em i odstępy między wyrazami: 0.16em do BODY (zgodnie z WCAG 2.1)
 • Dodano atrybuty autouzupełniania dla pól w trybie rejestracji, logowania i pojedynczego kontaktu (zgodnie z WCAG 2.1)
 • Rozstawianie akapitów co najmniej 2 razy w stosunku do rozmiaru czcionki (zgodnie z WCAG 2.1)

(!) zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-commune-offices/js/pagesettings.js
 • templates/jm-commune-offices/js/fontswitcher.js
 • templates/jm-commune-offices/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-commune-offices.ini
 • templates/jm-commune-offices/less/override/ltr/scaffolding.less
 • templates/jm-commune-offices/less/override/rtl/scaffolding.less
 • templates/jm-commune-offices/less/extended_layouts.less
 • templates/jm-commune-offices/less/high_contrast1.less
 • templates/jm-commune-offices/less/high_contrast2.less
 • templates/jm-commune-offices/less/high_contrast3.less
 • templates/jm-commune-offices/less/menus.less
 • templates/jm-commune-offices/tpl/blocks/bar.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/blocks/footer.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/default.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/pages-clr.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/pages-lrc.php
 • templates/jm-commune-offices/error.php
 • templates/jm-commune-offices/templateDetails.xml

JM Commune Offices ver 1.07 z dnia 12.02.2018

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.5
 • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 3.6.2 Pro
 • OSMap zaktualizowany do wersji 4.2.15
 • Dodany moduł JM Social Icons
 • Moduł HMTL counter zamieniony na moduł JM Counter
 • Wtyczka EF4 Framework została zaktualizowana do wersji 4.8.2


2. JM Commune Offices szablon wersja 1.07:

(!) zmiany:

 • Dodano style modułu JM Social Icons
 • Dodano style dla modułu JM Counter
 • Naprawiono problem z stylem CSS związany z elementami iframes Map Google
 • Naprawiono błędny adres url na stronie błędu 404
 • Poprawki stylu modułów wyświetlanych w off-canvas DJ-MegaMenu
 • Ulepszenia związane z dostępnością w paginacji blogów
 • Ulepszenia związane z trybem wysokiego kontrastu, aby zapobiec problemom z pamięcią podręczną
 • Ulepszenia związane z wymaganiami kontrastowymi WCAG
 • Kilka innych pomniejszych ulepszeń stylów CSS

(!) modyfikowane pliki:

 • /less/modules.less
 • /less/high_contrast1.less
 • /less/high_contrast2.less
 • /less/high_contrast3.less
 • /less/override/ltr/pagination.less
 • /less/override/rtl/pagination.less
 • /less/joomla.less
 • /less/template_variables.less
 • /less/menus.less
 • /less/template_rtl.less
 • /tpl/blocks/*.php
 • /js/scripts.js
 • /error.php
 • /templateDetails.xml

(!) dodane pliki:

 • html/pagination.php
 • html/mod_menu/*
 • html/com_contact/*

JM Commune Offices ver 1.06 z dnia 20.11.2017

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.2
 • Udoskonalenia danych próbnych WCAG
 • Wtyczka EF4 została zaktualizowana do wersji 4.8.1

(+) dodane:

 • Plugin sitemap XML dla Joomla zastąpiony przez OSMap.
 • Dodany moduł JM Intro Articles aby zastąpić dwa module Artykułów kategorii w pozycji modułu "top1-1" na stronie frontowej.


2. JM Coomune Offices szablon wersja 1.06:

(!) zmiany:

 • czyszczenie etykiet plików języków szablonów
 • poprawki dla najnowszej wersji wtyczki EF4. Dodatkowe ustawienia dla tytułów artykułów Bloga.
 • Dodany atrybut rel="nofollow" dla przełącznika linków WCAG aby uniknać duplikowania treści
 • Naprawiony układ modułu aby uniknąć błędów z gzip w kilku wersjach PHP
 • Naprawiony błąd styli CSS związany z Joomla "tooltips i popovers"
 • Poprawki w przełączniku WCAG
 • Naprawione style CSS dla trybu RTL
 • Dodane style dla "focus state" w trybie WCAG
 • Poprawione style CSS aby naprawić błędy z kontrastem w trybie WCAG

(!) modyfikowane pliki:

 • /templates/jm-commune-offices/html/modules.php
 • /templates/jm-commune-offices/language/en-GB/en-GB.tpl-jm-commune-offices.ini
 • /templates/jm-commune-offices/less/djimageslider.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/djimageslider_rtl.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/joomla.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/layout.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/menus.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/modules.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/template_responsive.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/template_rtl.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/template_variables.less
 • /templates/jm-commune-offices/lib/jm_template.php
 • /templates/jm-commune-offices/tpl/blocks/bar.php
 • /templates/jm-commune-offices/templateDefaults.json
 • /templates/jm-commune-offices/templateDetails.xml

JM Commune Offices z dnia 25.09.2017

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.8.0
 • DJ-jQueryMonster zaktualizowano do wersji 1.3.4
 • Moduł Ikony Społecznego JM został zaktualizowany do wersji 1.05
 • Wtyczka ramki EF4 została zaktualizowana do wersji 4.7.8
 • Aktualizacja programu DJ-ImageSlider do wersji 3.2.3
 • Aktualizacja DJ-EasyContact do wersji 1.4.5

J! 3.x aktualizacja z dnia 23.09.2016

Aktualizacja templatki dla Joomla! 3

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • Zaktualizuj dodatki, jeśli są wymienione w szczegółach aktualizacji
 • Zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki

Szczegóły aktualizacji

  1. Paczka instalacyjna quickstart:
 • zaktualizowano środowisko Joomla do wersji 3.6.2
 • zaktualizowano dodatek EF4 Framework do wersji 4.7.2
 • DJ-ImageSlider został zaktualizowany do wersji 3.1.2
 • DJ-MegaMenu został zaktualizowany do wersji 3.4.4 Pro
 • DJ-QueryMonster został zaktualizowany do wersji 1.3.2
  2. Szablon JM Commune Offices w wersji 1.04:

  Zmiany:

 • usprawniona obsługa WCAG 2.0
 • Zmodyfikowane pliki:

 • /templates/jm-commune-offices/html/mod_article_category/article-image.php
 • /templates/jm-commune-offices/less/high_contrast1.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/high_contrast2.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/high_contrast3.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/layout.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/modules.less
 • /templates/jm-commune-offices/less/template_mixins.less
 • /templates/jm-commune-offices/tpl/blocks/footer.php
 • /templates/jm-commune-offices/templateDetails.xml