Skip to main content

JM Commune Offices ver 1.08 z dnia 18.02.2019

Po każdej aktualizacji poprawione pliki będą dostępne w Twojej stefie pobrań. Pliki pobierać możesz przez 6 miesięcy od daty zakupu templatki.

Przed aktualizacją zrób backup strony, a następnie:

 • zaktualizuj inne dodatki jeśli wymienione w szczegółach aktualizacji
 • zainstaluj ponownie zaktualizowaną templatkę bądź nadpisz zmodyfikowane pliki templatki.

Szczegóły aktualizacji:

Pakiet instalacyjny Quickstart:

(!) aktualizacja:

 • Joomla! zaktualizowano do wersji 3.9.1
 • DJ-MegaMenu zaktualizowany do wersji 4.0.0 Pro
 • DJ-ImageSlider zaktualizowany do wersji 4.0.1
 • OSMap zaktualizowany do wersji 4.2.19
 • DJ-EasyContact zaktualizowany do wersji 1.4.9
 • DJ-jQueryMonster zaktualizowany do wersji 1.3.5


2. JM Commune Offices szablon wersja 1.08:

(+) nowe funkcje:

Nowy parametr szablonu, aby ukryć link do stopki Joomla-Monster.com lub zastąpić go własnym

(!) zmiany:

 • Dodano styl zawieszania do połączonego obrazu na slajdach DJ-ImageSlider
 • Zmieniono zakotwiczenia na przyciski w przełączniku kontrast / układ / czcionka dla lepszej kompatybilności z różnymi weryfikatorami dostępu
 • Dodano podkreślenia linków dla wersji domyślnej i nocnej
 • Dodano styl fokusu dla klasy .btn (przyciski)
 • Ulepszone komunikaty debugowania na stronie błędu
 • Zmieniono ikonę dla WCAG "Domyślna czcionka"
 • Dodano przycisk "Czytelny tekst" w przyciskach WCAG, aby dodać odstępy między literami: 0.12em i odstępy między wyrazami: 0.16em do BODY (zgodnie z WCAG 2.1)
 • Dodano atrybuty autouzupełniania dla pól w trybie rejestracji, logowania i pojedynczego kontaktu (zgodnie z WCAG 2.1)
 • Rozstawianie akapitów co najmniej 2 razy w stosunku do rozmiaru czcionki (zgodnie z WCAG 2.1)

(!) zmodyfikowane pliki:

 • templates/jm-commune-offices/js/pagesettings.js
 • templates/jm-commune-offices/js/fontswitcher.js
 • templates/jm-commune-offices/language/en-GB/en-GB.tpl_jm-commune-offices.ini
 • templates/jm-commune-offices/less/override/ltr/scaffolding.less
 • templates/jm-commune-offices/less/override/rtl/scaffolding.less
 • templates/jm-commune-offices/less/extended_layouts.less
 • templates/jm-commune-offices/less/high_contrast1.less
 • templates/jm-commune-offices/less/high_contrast2.less
 • templates/jm-commune-offices/less/high_contrast3.less
 • templates/jm-commune-offices/less/menus.less
 • templates/jm-commune-offices/tpl/blocks/bar.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/blocks/footer.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/default.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/pages-clr.php
 • templates/jm-commune-offices/tpl/pages-lrc.php
 • templates/jm-commune-offices/error.php
 • templates/jm-commune-offices/templateDetails.xml